Svazek obcí  (sdružení obcí) je veřejnoprávní korporace, kterou mohou dobrovolně vytvořit obce za účelem vzájemné spolupráce, ochrany a prosazování svých společných zájmů. Území obcí, které do svazku vstupují, přitom nemusí přímo sousedit. Tento typ mikroregionu se vytváří veřejnoprávní smlouvou, jejíž přílohou jsou stanovy svazku. Základem právní úpravy svazků obcí je § 49–53 zákona o obcích.

Název: DSO-DKV obcí Držková, Kašava a Vlčková
IČO: 71162321
Právní forma: Svazek obcí
Adresa: Kašava 217, 763 19 Kašava
Datum vzniku: 26. březen 2003

Statistická klasifikace činností dle statistického úřadu ČR: Veřejná správa a hospodářská a sociální politika