Oznámení pro úřední desku

Návrh Závěrečného účtu DKV za rok 2019, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 (Vyvěšeno dne 10.6.2020)

Rozpočet na rok 2020 (Vyvěšeno 12.1.2020)

Rozpočtové opatření č. 3 (Vyvěšeno 2.1.2020)

Návrh rozpočtu na rok 2020  (Vyvěšeno 12.12.2019)

Rozpočtové opatření č. 2 (vloženo dne  30.10.2019)

Rozpočtové opatření č. 1 (vloženo dne  30.6.2019)

Závěrečný účet na rok 2018, Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření 2018 Výkaz zisku a ztráty 2018Výkaz FIN 2018Rozvaha 2018Příloha 2018Oznámení pro úřední desku(vloženo dne  30.6.2019)

Návrh závěrečného účtu DKV na rok 2018 a Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření 2018  (Vloženo dne 14.6.2019)

Schválený rozpočet DKV na rok 2019 (Vyvěšeno : 4.4.2019)

Schválený rozpočet DKV na rok 2019 (Vyvěšeno 4.4.2019)

Návrh rozpočtu na rok 2019 (Vyvěšeno : 12.3.2019)

Střednědobý rozpočtový výhled 2020-2022  (Vyvěšeno : 12.3.2019)

Pravidla rozpočtového provizoria (Vyvěšeno: 2.1.2019)

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu (Vyvěšeno : 2.1.2019)

Oznámení na rok 2018

DKV – rozpočtové opatření č. 3 rok 2018 (Vyvěšeno 2.1.2019)

DKV – rozpočtové opatření č. 2 rok 2018 /Vyvěšeno: 31.8.2018/

Závěrečný účet DKV na rok 2017,Rozvaha 2017,Výkaz Zisku a ztrát 2017,Příloha 2017, Výkaz FIN 2017 (Vyvěšeno 30.6.2018)

Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření 2017 (Vyvěšeno 12.6.2018)

Návrh Závěrečného účtu DKV na rok 2017 (Vyvěšeno 12.6.2018)

DKV -rozpočtové opatření č. 1 2018 (Vyvěšeno 2.3.2018)

Rozpočet na rok 2018 (Vyvěšeno 2.3.2018)

Návrh rozpočtu DKV – 2018   (Vyvěšeno 24.1.2018, Sňato: 21.2.2018)

Pravidla rozpočtového provizoria 2018 (Vyvěšeno: 2.1.2018 – 21.2.2018 )

Oznámení – rok 2017

Rozpočtové opatření č. 4  (Vyvěšeno 2.1.2018)

Smlouva o výpujčce DKV a obec Vlčková

Rozpočtové opatření č. 3 (Vyvěšeno: 2.10.2017)

Rozpočtové opatření č. 2  (Vyvěšeno: 25.7.2017)

Závěrečný účet DKV 2016 (Vyvěšeno: 30.6.2017)

Rozvaha 2016  (Vyvěšeno: 30.6.2017)

Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření 2016 (Vyvěšeno : 30.6.2017)

Výkaz FIN 2016 (Vyvěšeno : 30.6.2017)

Příloha 2017 (Vyvěšeno: 30.6.2017)

Rozpočtové opatření č. 1 (Vyvěšeno: 30.6.2017)

Návrh Závěrečného účtu DKV na rok 2016 (Vyvěšeno 24.5.2017)

Schválený rozpočet 2017 (Vyvěšeno :  1.4.2017)

Rozpočtový výhled 2017 – 2020

Pravidla rozpočtového provizoria 2017  (Vyvěšeno 2 .1.2017,  Sňato: 24.3.2017)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Obec Držková